4 Warmińsko-Mazurska Brygada Obrony Terytorialnej zaprezentuje się podczas Pikniku

4 Warmińsko-Mazurska Brygada Obrony Terytorialnej im. kpt. Gracjana Klaudiusza Fróga ps. „Szczerbiec” jest jedną z dwudziestu brygad Wojsk Obrony Terytorialnej, których formowanie rozpoczęło się w styczniu 2017 roku. Wojska te prowadzą działania w czasie pokoju, kryzysu i wojny.

Misją 4 Warmińsko-Mazurskiej Brygady Obrony Terytorialnej jest obrona oraz wspieranie społeczności lokalnych. W tym celu system bezpieczeństwa oparty jest na współpracy z organami samorządu terytorialnego oraz jednostkami Policji, Straży Granicznej, Państwowej Straży Pożarnej oraz wszystkimi stowarzyszeniami i instytucjami, których działalność służy bezpieczeństwu regionu. Fundament formacji stanowią wartości, które przyświecały żołnierzom Armii Krajowej oraz powojennych organizacji niepodległościowych. Służba w Wojskach Obrony Terytorialnej opiera swój potencjał na żołnierzach – ochotnikach, którzy wstępując w jej szeregi, nie muszą rezygnować z dotychczasowej aktywności. Na ich potrzeby został wdrożony innowacyjny, trzyletni system szkolenia umożliwiający pogodzenie ze służbą wojskową życia osobistego i zawodowego. Szkolenie przynosi żołnierzom praktyczne umiejętności niezbędne nie tylko na współczesnym polu walki, ale również przydatne w życiu codziennym i w pracy.

W tym roku 4W-MBOT obchodziła swoje sześciolecie istnienia. Sześć lat funkcjonowania brygady to sześć lat nieszablonowych, innowacyjnych rozwiązań i nowoczesnego podejścia do szkolenia. Czas pandemii, działania na granicy i wsparcie instytucji odpowiedzialnych za pomoc uchodźcom z Ukrainy to tylko niektóre z zadań żołnierzy, które docenili mieszkańcy oraz władze regionu. Liczne akcje pomocowe, zbiórki żywności, oddawanie krwi, aktywny udział w zawodach sportowych i piknikach wojskowych pozwoliły zbudować więź ze społecznością Warmii i Mazur.
Brygada jest obecnie w jednym z najbardziej dynamicznych okresów funkcjonowania. Szkolenia ochotników prowadzi już pięć batalionów lekkiej piechoty na terenie województwa warmińsko-mazurskiego, w Giżycku, Morągu, Braniewie, Ełku i Olsztynie. Na Warmii i Mazurach służy ponad 3 500 żołnierzy OT.

Uczestnicy pikniku będą mieli okazja porozmawiać z Terytorialsami i poznać walory służby w WOT, a także zobaczyć sprzęt, którym na co dzień dysponują.