Spotkanie grupy roboczej odpowiedzialnej za przygotowanie Pikniku.

W dniu dzisiejszym w siedzibie Starostwa Powiatowego w Olsztynie pod przewodnictwem starosty Andrzeja Abako, wójta Gminy Stawiguda Michała Kontraktowicza oraz prezesa spółki Fotowoltaika Adama Sternickiego odbyło się spotkanie grupy roboczej odpowiedzialnej za przygotowanie jubileuszowej X edycji Rodzinnego Pikniku Lotniczego, która to odbędzie się w Gryźlinach w dniach 6-7 lipca br.

Na spotkaniu omówione zostały bieżące działania, stan przygotowania poszczególnych stref oraz atrakcji i harmonogramu Pikniku.

Zapraszamy do śledzenia aktualności !!