Strefa wystawców – formularz zgłoszeniowy

  Nazwa firmy/instytucji

  Adres

  NIP

  Tel. kontaktowy

  Osoba do kontaktu

  Adres e-mail

  Branża
  (opis prezentowanego asortymentu: np. zabawki, gastronomia, dekoracje, rzemiosło,
  itp.)

  Wymiary stoiska (jeśli Cię nie dotyczy zostaw puste)

  szerokość (m)

  głębokość (m)

  FOOD TRUCK (jeśli Cię nie dotyczy zostaw puste)

  szerokość (m)

  głębokość (m)

  Określenie zapotrzebowania na energię elektryczną:
  zasilanie jednofazowe (230V) do 1,0 KW

  TAKNIE

  zasilanie jednofazowe (230V) do 3,0 KW

  TAKNIE

  zasilanie jednofazowe (230V) do 6,0 KW

  TAKNIE

  zasilanie siłowe (380V) – ilość kW:

  rodzaj przyłącza

  16 A32 A

  Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zgodnie z polityką prywatności.

   

  Zgłoszenia są przyjmowane do 31.05.2024 r. mailowo na adres: piknik.lotniczy@powiat-olsztynski.pl

  Zgłoszenia uczestnictwa dokonane po tym terminie będą rozpatrywane przez Organizatora w miarę dostępności powierzchni wystawienniczej – decyduje rodzaj asortymentu zgodnego z charakterem i celem PIKNIKU.

  Wysokość opłaty za udział w PIKNIKU zostanie podana po zapoznaniu się Organizatora z ofertą wystawienniczo handlową opisaną w Karcie Zgłoszenia Wystawcy.

  Wypełniając i podpisując KARTĘ ZGŁOSZENIA WYSTAWCY, oświadczam, że Zapoznałem(-am) się z treścią klauzuli informacyjnej, w tym z informacją o celu i sposobach przetwarzania danych osobowych oraz prawie dostępu do treści swoich danych i prawie ich poprawiania.

  Organizator zastrzega sobie prawo do filmowania i fotografowania stoisk oraz korzystania z tych materiałów do
  własnych celów bez zobowiązań wobec Wystawców lub osób trzecich.

  Organizator nie ubezpiecza i nie ponosi odpowiedzialności za mienie Wystawcy, zaleca się ubezpieczenie mienia we własnym zakresie.

  UWAGA! ZŁOŻENIE KARTY NIE JEST RÓWNOZNACZNE Z PRZYDZIELENIEM MIEJSCA!

  Partonat honorowy

  Partnerzy medialni