Warmiński Bank Spółdzielczy dołącza do grona Partnerów Pikniku

Warmiński Bank Spółdzielczy oferuje pełną gamę produktów i usług bankowych adresowanych do wszystkich osób i podmiotów funkcjonujących w zasięgu działania naszego Banku, w tym między innymi:

RACHUNKI ROZLICZENIOWE:

 • dla osób fizycznych w różnym wieku: STANDARD oraz STANDAR VIP, START dla młodzieży i studentów, OPOKA dla emerytów i rencistów;
 • „Standard” dla podmiotów gospodarczych oraz ednostek samorządu terytorialnego,,
 • „Rolnik” dla osób prowadzących działalność rolniczą lub działy specjalne produkcji rolnej,
 • „Pożytek” dla instytucji prowadzących działalność społecznie użyteczną,

RACHUNKI W WALUTACH: EUR, USD, GBP,CHF.

LOKATY: Promocyjne, negocjowane, lokaty internetowe zakładane przez bankowość elektroniczną/mobilną, lokaty overnight.

KREDYTY: Promocyjne dla osób fizycznych, dla podmiotów instytucjonalnych, w rachunku bieżącym, na cele konsumpcyjne, na cele mieszkaniowe, obrotowe i inwestycyjne, z dopłatą z ARiMR, premie termomodernizacyjne,

PONADTO OFERUJEMY:

 • rachunki wirtualne, dedykowane odbiorcom dużej ilości wpłat masowych,
 • rachunki powiernicze, otwierane dla realizacji postanowień umowy zawartej pomiędzy Deweloperem a Nabywcą,
 • przeprowadzanie bankowych rozliczeń pieniężnych, w tym za pośrednictwem kanałów elektronicznych (bankowość elektroniczna/mobilna, BLIK)
 • karty kredytowe i płatnicze,
 • gwarancje bankowe,
 • poręczenia kredytowe,
 • prowadzenie skupu i sprzedaży wartości dewizowych,
 • sprzedaż monet kolekcjonerskich,
 • przekazy pieniężne za granicę,
 • prowadzenie operacji czekowych i wekslowych,
 • bankomaty, wpłatomaty,

W RAMACH WSPÓŁPRACY Z INNYMI PODMIOTAMI OFERUJEMY:

 • pośrednictwo w zakresie zawierania umów ubezpieczeniowych
 • terminale płatnicze POS,